14 februari 2022

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

BIJEENKOMST MET POLITIEKE PARTIJEN OVER OUDERENBELEID

Met het naderen van de gemeenteraadsverkiezingen – op 16 maart 2022 – belegt de vereniging ‘GOOS’, het Gezamenlijk Overleg Oudenbonden Steenbergen – op zaterdag 26 februari een bijeenkomst in gemeenschapshuis De Vaert. Hiervoor zijn de plaatselijke politieke partijen uitgenodigd. Doel is om te weten hoe de partijen denken over ouderenbeleid in de gemeente en om het belang van een goed beleid in een snel vergrijzende gemeente te benadrukken.

GOOS constateert dat Brabant vergrijst, vooral in de hoogste leeftijdsgroepen. Belangrijk is beleidsterreinen hierop af te stemmen. Met name gezondheidszorg, leefomgeving, vrijwilligerswerk, woningbouw en volkshuisvesting. “De urgentie is groot om goed voorbereid te zijn op de vergrijzing, want het aantal zorgmedewerkers en mantelzorgers zal drastisch afnemen”, zo stelt Jan Legierse namens het GOOS. “Het is dus noodzaak dat, samen met senioren en hun verenigingen en maatschappelijke organisaties, de lokale samenleving zó wordt ingericht dat zorg en welzijn op een verantwoorde manier beschikbaar zijn en blijven voor en ook door senioren”.

Gesprekspartner en deelgenoot

GOOS wil een gesprekspartner zijn voor de gemeente en deel uitmaken van een multidisciplinair team om gezamenlijk oplossingen te realiseren voor problemen die met ouderen te maken hebben. En men wil op inhoud betrokken worden bij het ontwikkelen van ouderenbeleid in de gemeente Steenbergen. Met name op het gebied van geschikte woonvormen met zorgondersteuning, een fijne leefomgeving, een digitaal vriendelijke gemeente en armoedebeleid. Ze ziet dit graag opgenomen in de verkiezingsprogramma’s.

Overigens nodigt GOOS alle belangstellenden uit om de bijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst op 26 februari begint om 14:00 uur. Er is plaats voor 80 belangstellenden.

Hieronder de programma’s van verschillende partijen die aan de verkiezingen deelnemen

Stem 0167
Progressief Samen
Volkspartij
VVD
VKP Gewoon Lokaal
D66
CDA